Scroll to top
© 2021, Theofeel

Droga Światła

SPOTKANIE 1. Jezus tryumfuje nad śmiercią. Mt 28, 1-7 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy…

theofeel 22 kwietnia 2015