Scroll to top
© 2021, Theofeel

Tegoroczny XIX Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę 13 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Zawołanie to będące słowami Chrystusa jest także tytułem książki napisanej przez papieża, w której podjął refleksję nad swoją posługą biskupią.

Dzień Papieski skłania do tego, aby w sposób szczególny spojrzeć na osobę Św. Jana Pawła II i wydobyć z jego nauczania kilka cennych myśli. Nie ulega wątpliwości, że papież Polak wpłynął na intelektualną i moralno – duchową formację ludzi z całego świata. Jego nauczanie było inspiracją do podejmowania dobrych wyborów, a liczne przemówienia dodawały odwagi, aby przyznawać się do Boga i chrześcijańskich wartości.

Oficjalny zbiór papieskiego nauczania w ciągu pontyfikatu liczy około 95 tysięcy stron. Nie jest możliwe, by wiele osób posiadało sposobność zgłębienia wszystkiego, co mówił i napisał papież. Papież swoje wypowiedzi zawarł m.in. w przemówieniach, listach apostolskich, adhortacjach i encyklikach. Nie skupiając się jednak na niemożliwym warto wybrać kilka cytatów i podjąć nad nimi chociaż krótką, osobistą refleksję…

 5 cytatów JPII

Jan Paweł II podejmował tematy dotyczące całego obszaru ludzkiej egzystencji. Mówił i pisał m.in. o miłości, godności każdego człowieka, prawdzie, budowaniu ładu społecznego opartego na Ewangelii, pięknie stworzenia…

MIŁOŚĆ

 „Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi”(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.)

ŁAD SPOŁECZNY

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Encyklika Centesimus annus, 1991 r.)

GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ/ CIERPIENIE

„Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje” (Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.)

PRAWDA

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania” (List do młodych całego świata, 1985 r.)

PIĘKNO STWORZENIA

Życzę wam, aby wasze „wzrastanie” w latach i w mądrości dokonywało się przez obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie żałujcie go!” (List do młodych całego świata, 1985 r.)

(wybór cyt. z deon.pl i Myśli JP2 na każdy dzień)

opr. Klaudia Król

Related posts