Scroll to top
© 2021, Theofeel

Pomódl się by ten czas spędzony na rozważaniu słowa, Bożego majestatu i twojej codzienności był pełen łaski. Niech wszystko co się w tym czasie zrodzi będzie szczere, dobre i na Bożą Chwałę. Byś w tym czasie mógł uwielbić Boga w tym co On ci pokaże.

OBRAZ: Wyobraź sobie starą świątynię. Kościół ten już sporo przeszedł, ale wciąż zachwyca i jest w nim życie. Wyobraź sobie też, że jesteś jedną z belek podtrzymujących część ściany tego kościoła, że jesteś kimś wspierającym budowlę.

PROŚBA: wzmocnienie poczucia tożsamości w Kościele.

  1. „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”

    Bóg posłał swojego Syna by zbawił ludzi, mnie i Ciebie. Bóg powołuje Kościół byśmy mogli żyć we wspólnocie i umacniać się na drodze do Nieba. Jak ja postrzegam rolę Kościoła w moim życiu. Czy jest dla mnie miejscem wzrostu? Apostoł raduje się życiem jakie ma, nie jest ono zdrowe i beztroskie, ale przeżywa je z intencją, jego intencją jest troska o Kościół.

  2. „Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo, głoszenia] słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały”

    Każdemu z nas zostało powierzone zadanie, otrzymaliśmy zlecenie od Boga. Stwórca jest dobry, to co stworzył było dobre, ma swój cel istnienia. Bóg posyła. Wierzysz w to że masz konkretna misję, dostrzegłeś już tę swoją? Pomyśl czy ją realizujesz, co się dzieje z twoim powołaniem. Pamiętaj, że w tym co odkrywasz jako ‘swoje’ jest Chrystus, który chce być blisko.

  3. „Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc jego mocą, która potężnie działa we mnie.”

    Każdy człowiek został stworzony z zamiarem doskonałości w Chrystusie. Jak postrzegasz siebie, wierzysz w to, że możesz żyć pełnią, że jesteś wystarczająco udany? Zachęcam, byś prawdziwie odkrył odpowiedź na właśnie to pytanie: czy wiesz, że jesteś wystarczająco dobry w Chrystusie? Uznanie siebie jako tego powołanego, tego który jest cenny i odkrycie tych prawd w pokorze, pozwala inaczej spojrzeć na drugiego człowieka. Czy potrafię „każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie”? Nawiązując do obrazu tej medytacji spróbuj dostrzec, że w gruncie rzeczy razem podtrzymujemy Kościół.

Porozmawiaj z Jezusem jak z kimś bliskim, kimś doskonałym, kto ciebie przyjmuje, kocha, powołuje, posyła.

Ojcze nasz..

+

Related posts