Scroll to top
© 2021, Theofeel

Wycisz się, uspokój, znajdź wygodne miejsce. Teraz jest czas tylko dla Ciebie i dla Boga. Czas wyjątkowy, czas modlitwy, spotkanie z Panem, powrót do źródła życia, radości i miłości, dobra i piękna. Nie zmarnuj tego czasu, nie pozwól, aby ktokolwiek Ci przeszkadzał. Nie ma nikogo i niczego ważniejszego od Boga. Pamiętaj o tym przygotowując się do modlitwy.

OBRAZ: Wyobraź sobie Jezusa, Jego postać. Wyobraź sobie, że jest przy tobie zawsze, cieszy się razem z Tobą i martwi się o ciebie. Kiedy potrzebujesz pomocy, nosi cię na ramionach, a kiedy jesteś w niebezpieczeństwie staje przed Tobą, aby cię obronić. Taki jest właśnie Jezus, kochający ciebie ponad wszystko.

PROŚBA: Proś o łaskę wierności Jezusowi każdego dnia

  1. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.”

    Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni dzięki Jezusowi, który odkupił, wybawił nas na krzyżu. Jesteś wolnym człowiekiem, przed którym stoi Twój wybawiciel – Jezus Chrystus. Czy masz świadomość tej więzi Boga ze swoimi dziećmi, Boga z Tobą? Bo niewątpliwie jesteś dzieckiem Najwyższego Boga. Czy rozumiesz jak bardzo Bóg jest obecny w Twojej codzienności? Czy rozumiesz jaki jest sens i cel Twojego życia? Jakikolwiek by był z ziemskiego punktu widzenia, czy łączysz swoją egzystencję z Bogiem? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że i tak prędzej, czy później zobaczysz się z Bogiem. Czy wierzysz, że Bóg jest blisko, że stoi przed tobą. Wiesz dlaczego to jest tak ważne, żebyś miał kontakt z Bogiem w codzienności ? Bo gdy tracisz kontakt przestajesz być wolny i „poddajesz się na nowo pod jarzmo niewoli” . A przecież każdy z nas powołany został do wolności. Nie ma nic piękniejszego na świecie od duchowej wolności. Zastanów się teraz czy dbasz o siebie, o swoją duchową wolność? A może jest coś, co ci przeszkadza w relacji z Bogiem, co powoduje, że oddalasz się od Boga. Zastanów się teraz nad tym. Pamiętaj, że to może być mała, czasami ledwo zauważalna rzecz, przypadłość, pokusa, cecha Twojej osobowości, nad którą może należałoby popracować. Proś Jezusa, aby pomagał Ci dostrzegać to co utrudnia Ci dobrą relację z Bogiem.

  2. „Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.”

    Codzienność – praca, obowiązki, szkoła, odpoczynek, posiłki, zainteresowania. Jest tego dużo, zazwyczaj brakuje nam czasu. Zazwyczaj narzekamy, czy komentujemy, że czas szybko leci. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, itd. Czy naprawdę żyjesz, jesteś obecny w swojej rzeczywistości, takiej jaka jest? A może gdzieś odpływasz, żyjesz w wirtualnym świecie? Czy przeżywasz swoją codzienność, czy dostrzegasz innych ludzi? Czy zależy Ci na dobru swoim i innych? A może traktujesz siebie i innych podmiotowo? Bo musisz zrealizować jakiś cel, zadanie, coś osiągnąć? Czy masz czas na modlitwę, czy zwracasz się do Boga? Czy pozwalasz Jezusowi, aby działał, aby wchodził w Twoją rzeczywistość, codzienność, ożywiał Swoim Duchem, Duchem Świętym. To czasami trudne, dostrzec siebie i innych, zastanowić się nad sobą i pomyśleć o drugim człowieku, dostrzec Jego „biedę” niekoniecznie materialną, ale duchową. Tak to czasami trudne po prostu porozmawiać, otworzyć się na drugiego człowieka, wytłumaczyć. Dlatego, czy prosisz Jezusa o pomoc, oddajesz siebie Bogu, pragniesz być świadkiem Jezusa w codzienności? Słyszymy dzisiaj, że „całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” Każdy Ci to powie, jak dobrze jest przebywać wśród dobrych ludzi, jak dobrze jest być wśród tych, którzy naprawdę chcę Twojego/Mojego dobra. Jak dobrze jest być blisko Jezusa, który chce dla nas wszystkiego co najlepsze. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś dobrym człowiekiem? Pamiętaj, że zawsze jest czas na zmiany.

  3. „Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.”

    Czy wierzysz, że Jezus jest przy Tobie, czy karmisz się ciałem Jezusa, a tym samym czy umacniasz swoją duszę? Głodna i spragniona Boga dusza jest słaba i narażona na upadek, zwątpienie. Zobacz jak wiele zależy od nas. Nie, nie masz wpływu na pogodę, ale masz wpływ na to jak postrzegasz świat, swoje życie, swoją teraźniejszość i przyszłość z Bogiem. Masz wpływ na kondycję swojej duszy, swojego wnętrza, swojej postawy. Możesz być silnym i pełnym pokoju człowiekiem, możesz być wolnym człowiekiem. Możesz być mężny i dawać świadectwo o tym jak wielkim i wspaniałym zwycięzcą jest Bóg, jak wspaniałym Ojcem jest Bóg i że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Czy jesteś przekonany/a, że niezależnie od okoliczności, sprzyjających, czy też nie, że będziesz umacniał/a się w wierności Bogu? Zastanów się teraz nad tym. To Bóg jest źródłem miłości i pokoju, to Jezus jest naszą gwarancją bezpieczeństwa i szczęścia wiecznego. Zatem czerp ze źródła życia każdego dnia. Bóg każdego dnia patrzy na Ciebie z ogromną miłością, stoi przed Tobą, czuwa nad Tobą i jest przy Tobie, nawet jeśli czasami wydaje Ci się, że jest inaczej. Nie zapominaj o tym.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj jeszcze raz z Jezusem. Dziękuj, przepraszaj i proś.

Na koniec odmów modlitwę „Ojcze nasz”

+

Related posts