Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zostaw wszystko. Znajdź ustronne, ciche miejsce na modlitwę. Odetchnij głęboko. Teraz jest czas tylko dla Boga. Skieruj na niego wszystko swoje myśli, emocje, pragnienia.

OBRAZ: Wyobraź sobie parę małżonków w podeszłym wieku, którzy siedzą razem w milczeniu za stołem w kuchni swojego domu. Zobacz zmarszczki na ich twarzy, poczuj zapach ich domu. Spójrz na zdjęcia umieszczone na szafce, dokumentujące wspólnie spędzone lata i zobacz stojący pomiędzy tymi zdjęciami piękny, drewniany krzyż. Popatrz na bliskość ich relacji i na łączącą ich miłość.

PROŚBA: Proś Jezusa, aby każdego dnia zbawiał Cię z tego wszystkiego, co nie jest miłością. Proś, byś doświadczał bliskości i miłości w relacji z Nim.

  1. „Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego.”

    Jezus pyta swoich uczniów kim jest dla tłumów. Padają różne odpowiedzi. Żydzi różnie postrzegali Chrystusa, jednak wspólnym dla nich mianownikiem było patrzenie na Niego przez pryzmat tego, co było już im znane: jedni twierdzili, że jest Janem Chrzcicielem, inni że Eliaszem, jeszcze inni że zmartwychwstałym prorokiem. Jednak Jezus jest Kimś innym, Kimś kogo nie da się zamknąć w ludzkim myśleniu. Poznawanie Go nigdy się nie kończy. Jak ty patrzysz na Chrystusa? Czy zamykasz go w pewne ramy, konwencje, stereotypy? Czy chcesz Go każdego dnia coraz głębiej poznawać? Jezus chce zbudować relację właśnie z Tobą, pozwól Mu na to.

  2. „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

    Chrystus ma świadomość tego, że mimo jego gorącego pragnienia zaprzyjaźnienia się z każdym człowiekiem znajdą się osoby, które Go odrzucą, które sprawią Mu ból. Jednak On to wszystko pokonuje. Swoją miłością przekracza ludzką nienawiść. Masz świadomość, że nawet w sytuacji dla ciebie beznadziejnej, kiedy mówisz Bogu: „odrzucam Cię, Ciebie nie ma”, On nie robi tego samego w stosunku do ciebie? Nadal kocha i tylko czeka, by wziąć Twoje poranione serce i swoją miłością je przemienić.

  3. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”

    Konsekwencją uznania Chrystusa za Mesjasza jest pójście za Nim, aż na krzyż. Co czujesz, kiedy pomyślisz, że masz się zaprzeć samego siebie, całkowicie zatracić się w Chrystusie? Czy jesteś gotowy iść z Nim na krzyż? Jakie twoje lęki i przyzwyczajenia na to ci nie pozwalają? On idzie na krzyż po to, aby swoje życie oddać za ciebie. Nie trzymaj się kurczowo tego wszystkiego, co jest twoim życiem: twojej pracy, przyjaciół, nauki, lęków, planów. Oddaj Jezusowi wszystko, On to z tobą poniesie.

Na końcu tej modlitwy porozmawiaj z Panem Jezusem, tak jak z najbliższą osobą. Opowiedz mu o tym, co na tej modlitwie zrodziło się w twojej głowie i sercu.

Ojcze nasz…

+

Related posts