Scroll to top
© 2021, Theofeel

Święto Bożego Miłosierdzia przypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy nierozłącznie wiąże się z osobami Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II. Pan Jezus polecił siostrze szerzyć kult Bożego Miłosierdzia, a papież kontynuował Jej misję.

Kim była Św. Faustyna ?

Święta Faustyna Kowalska żyła w latach 1905-1938. Dała się poznać jako osoba pobożna, miłująca Boga i modlitwę oraz kobieta o niezwykłej duchowości.  Nade wszystko jednak stanowi wzór wypełnienia woli Bożej mimo przeciwności zewnętrznych. Boże wezwanie do powołania zakonnego usłyszała w dzieciństwie. Rodzice nie godzili się na taką drogę, więc starała się je  zagłuszyć. Miłość do Boga okazała się silniejsza i w  1924 roku 19-letnia Helena Kowalska  podjęła decyzję o wstąpieniu do zakonu. Kilka zgromadzeń nie chciało jej przyjąć, ale się nie poddała i ostatecznie rozpoczęła drogę powołania w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W zgromadzeniu otrzymała imię siostra Maria Faustyna. W klasztorze spędziła 13 lat. Na co dzień pracowała w kuchni, piekarni, ogrodzie. Mimo prostoty życia Bóg zaprosił ją do wypełnienia szczególnej misji.

Misja  i dziedzictwo

Siostra Faustyna swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników, aby ratować ich dusze i z tego tytułu doznawała różnych cierpień (oschłości, pokusy, gruźlica płuc, infekcje przewodu pokarmowego). Doświadczała także wielu łask (objawienia, dar bilokacji, umiejętność czytania w duszach ludzkich).

Pragnęła głosić orędzie Miłosierdzia. Mówiła o potrzebie ciągłego zawierzania Bogu oraz konieczności poświęceń wobec bliźnich. Dzienniczek jest dowodem na to, że Jezus kontaktował się z Św. Faustyną w sposób szczególny. Podczas jednej z modlitw usłyszała: „ Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu. Tak chcę, pomimo wszystkich przeciwności, jakie ci stawiać będą; wiedz, że upodobanie moje nie zmieni się” (Dz. 1605).

Pan Jezus wyraźnie polecił siostrze Faustynie szerzyć kult Miłosierdzia Bożego. Obraz „Jezu ufam Tobie” pochodzi z jej natchnienia. Święta Faustyna kładła nacisk na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia, zachęcała także do odmawiania Koronki. Formy czczenia Bożego Miłosierdzia przekazane przez nią funkcjonują do dziś.

Jan Paweł II i siostra Faustyna

Beatyfikacji (18.04.1993 r.) oraz kanonizacji (dn. 30.04.2000 r.) siostry Faustyny Kowalskiej dokonał papież Jan Paweł II. Święto Bożego Miłosierdzia ustanowił w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Jan Paweł II w następujący sposób określił posłannictwo siostry Faustyny:

„Przemówił do nas Bóg przez bogactwo duchowe  Siostry Faustyny Kowalskiej. Zostawiła ona światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Bóg dał jej łaskę szczególną, bo mogła doświadczyć Jego miłosierdzia na drodze przeżyć mistycznych i dzięki szczególnemu darowi modlitwy kontemplacyjnej. Siostro Faustyno,  dziękuję ci, że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę miłosierdzia Bożego. Ową „wstrząsającą tajemnicę”. Niewysłowioną tajemnicę Ojca, której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat: Wysławiajcie Pana, bo dobry jest, bo na wieki Jego miłosierdzie (por. Ps 107 [106], 1)”. Watykan, 19 kwietnia 1993

                                                                                                                opr. Klaudia Król

Related posts