Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zarezerwuj sobie czas dla Boga. Tylko Ty i Bóg. Ojciec spotyka się ze swoim dzieckiem, z Tobą. Nie myśl teraz o sprawach dnia codziennego. Skup się na Jezusie, na Jego obecności. Bóg zna Ciebie doskonale, wie z czym się zmagasz na co dzień, ale nie to jest teraz ważne. Ważny jest Jezus.

OBRAZ: Wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie i obserwujesz kwitnące drzewa. Ale nie wszystkie wydają owoce. Podchodzisz do drzewa figowego, które nie wydało ani jednego owocu. Jest puste, a ziemia wokół niego jałowa. Na tle innych drzew wydaje się być szkodnikiem albo pasożytem. Wydaje się, że nic z niego nie będzie.

PROŚBA: Proś w tej modlitwie o łaskę całkowitego oddania siebie, swoich spraw Jezusowi, zawierzenia i zaufania Bogu.

  1. „W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.”

    Jezus nikogo nie różnicuje. W obliczu Boga wszyscy jesteśmy równi. Bóg wszystkich z nas – ciebie, mnie kocha tak samo, o wszystkich tak samo się troszczy. Bóg jest miłością i pragnie abyśmy wszyscy tak samo doświadczali Jego obecności i miłości. I dla wszystkich jest tylko jedno, takie samo wyjście, które prowadzi do Stwórcy. Tym wyjściem jest nawrócenie. Zmień swój sposób myślenia i nakieruj się w życiu na Boga. Nie na swoje siły, zdolności, umiejętności. Nie na siły drugiego człowieka, jego zdolności, czy umiejętności. Ale na Boga. Bóg tak bardzo pragnie Twojego nawrócenia. Pragnie nawrócenia, abyś nie zginął. Bóg nie jest reprezentantem filozofii strachu. Bóg nie potępia i nie niszczy, tylko ratuje. Jest reprezentantem filozofii miłości i dobra i pragnie Twojego nawrócenia. Jezus umiera na krzyżu i oddaje nam życie. A Ty, co robisz ze swoim życiem? Czy traktujesz swoje życie, jak wielki dar od Boga? Zobacz Bóg opłacił nasze odkupienie Własną Krwią, abyś Ty mógł dostrzec piękno miłości i Boskiego stworzenia. Zatem czy potrafisz dostrzec piękno Boskiego stworzenia w drugim człowieku, w sobie? Czy rozumiesz jak bardzo potrzebujesz Boga, jak bardzo potrzebujesz Bożej łaski w codzienności, aby cieszyć się życiem dobrym, pełnym miłości i radości. Tylko Bóg jest miłością, prawdziwą miłością. Tylko z Bogiem możesz w pełni realizować się jako człowiek. Wszystko inne to podróbki miłości, lepiej lub gorzej oprawione, mniej lub bardziej wiarygodne. Tylko Bóg jest wiarygodny w pełni, na 100 procent. Nie zadowalaj się podróbkami, sięgnij po oryginał. Słuchaj Jezusa, ucz się od Jezusa, napełniaj się Bogiem w Eucharystii. Czy tak właśnie robisz? Jeśli nie, to koniecznie wprowadź zmiany. W tym wypadku nie ma na co czekać.

  2. „I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.”

    Zobacz kiedyś drzewo, które nie wydaje owocu ogrodnik będzie musiał wyciąć, bo ono wyjaławia ziemię, przeszkadza innym w rozwoju. Samo się nie rozwija tylko wyjaławia ziemię. Ale ogrodnik jest cierpliwy, ciągle daje szansę. To ogrodnik nad wszystkim czuwa, czuwa nawet nad tym bezowocnym drzewem. Mało tego- pielęgnuje je, troszczy się o nie, aby w końcu wydało owoc. To ogrodnik jest Panem, to on podejmuje decyzje. To Jezus jest Panem. Zatem nie przejmuj się złem i nie wchodź w zło. Czy przejmujesz się złem, czy wchodzisz w zło? Z diabłem się nie dyskutuje i koniec kropka. To nie chodzi o obojętność wobec zła. Nie bądź obojętny wobec zła, walcz ze złem, ale nie przejmuj się złem. Pomyśl teraz o sobie. Czy nie zapominasz o tym, że to Bóg jest Panem Nieba i Ziemi i że ostateczna decyzja i działanie zawsze należy do Boga? Nawet jeśli wydaje ci się, że jest inaczej, bo wokół jest tak dużo zła, tak dużo wyjałowionej ziemi nie zapominaj, ze możesz pokładać ufność w Bogu, że możesz się do Niego zwracać, nie zapominaj że On jest, jest bardzo blisko, jest przy Tobie i możesz czuć się bezpiecznie, szczególnie w takich momentach. Zobacz Bóg się nami opiekuje, pielęgnuje Ciebie i mnie, bo chce aby każdy z nas wydał owoc, nawrócił się. Czeka. Stosuje różne metody. Tylko Bóg zna nas do końca i wie jak do nas dotrzeć. Wymaga to czasu i Bóg czeka, jest cierpliwy. Cierpliwy, bo bardzo Cię kocha. Pomyśl teraz o obszarach swojego życia, które odrywają, odciągają Cię od Boga. Może to jest grzech, albo zranienie, albo brak umiejętności przebaczenia. Zastanów się teraz, w którym miejscu nie potrafisz wydać owocu? Zobacz Bóg nie rezygnuje, On jeszcze bardziej pielęgnuje, dopieszcza. Pomyśl jak nieskończenie wielkie jest miłosierdzie Boga wobec nas, Ciebie i mnie. Czy w tej sytuacji możesz zrezygnować? Nie, nie możesz zrezygnować, bo to bez sensu. Spróbuj się przełamać. Doskonale wiesz, Ty, ja i każdy z nas, że nie ma innej drogi, jak miłość i dobro. Miłość zwyciężyła 2000 lat temu na Krzyżu. Nie mniej Bóg tak bardzo cię kocha, że nie chce Cię do niczego zmuszać, jesteś wolnym człowiekiem i nawet oczywisty wybór miłości i dobra, przylgnięcia do Jezusa ma być aktem twojej wolnej woli. W przeciwnym razie czeka Ciebie, mnie śmierć („A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.”). Zatem stań u boku zwycięzcy, stań u boku Jezusa – „ Nie mogę stanąć nigdzie indziej, jak tylko u Twego boku Jezu”

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem w szczerości – proś, dziękuj, przepraszaj.

Na koniec odmów modlitwę: „Chwała Ojcu”

+

Related posts