Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź czas i miejsce na spotkanie z Bogiem, na modlitwę. Oddaj mu siebie, tak żeby to On prowadził ten czas. Stań przed nim w prawdzie, z tym wszystkim co jest częścią Twojego życia.

OBRAZ: Wyobraź sobie Jezusa, który naucza w synagodze. Patrz na Niego, staraj się słuchać tego, co mówi, zobacz, w jaki sposób na ciebie patrzy, gdy stara się przekazać ci to, co jest dla Niego ważne, co jest Jego nauką.

PROŚBA: Proś w tej modlitwie o to, być doświadczył i poczuł, że jesteś uczniem Jezusa.

  1. „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.”

    Wiele osób spisywało wydarzenia dotyczące Jezusa na ziemi, opisywało to, czego dokonywał, i nie działo się to bez powodu. Cały Nowy Testament, Ewangelie i Listy są o Chrystusie. Nasuwa to wniosek, że Jezus był kimś wyjątkowym. Nie był zwykłym Izraelskim mężczyzną. Nie był też tylko człowiekiem. Znamy wiele niezwykłych wydarzeń, cudów, uzdrowień, rozmnożeń chleba których Jezus dokonał, a na końcu zmartwychwstając potwierdził to, że jest Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjaszem. Co czujesz gdy myślisz o Jezusie? Kim jest dla Ciebie? Czy wierzysz, że Pismo Święte jest żywym Słowem Boga do Ciebie? Przyglądaj się temu co się rodzi w Twoim sercu.

  2. „Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.”

    Jezus wrócił właśnie z czterdziestodniowego postu na pustyni, gdzie nic nie jadł i nie pił i dużo się modlił. Na koniec był kuszony przez diabła. Były to dla Niego swoiste rekolekcje, takie przygotowanie do rozpoczęcia działalności publicznej. Umocniony i powołany przez Boga, poszedł głosić Dobrą Nowinę ubogim. Później w ciągu swojego nauczania Jezusa także oddalał się i spędzał długie godziny na rozmowie z Ojcem, zawsze czerpał z tego źródła, jakim jest modlitwa. Naśladujesz w tym Jezusa? Spójrz na swój dzień i zobacz ile czasu poświęcasz na modlitwę. Może są takie momenty kiedy Twoje życie jest bardziej przepełnione modlitwą, i takie, kiedy nie dbasz o to. Spróbuj zobaczyć z czego to może wynikać.

  3. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».”

    Słowa proroctwa odnoszą się do Jezusa. I możemy powiedzieć, że On był tego świadomy, bo wydaje się, że specjalnie odnalazł to miejsce do odczytania. W tym momencie znał już swoje powołanie, wiedział, kim jest. A nie zawsze tak było, Jezus odkrywał swoje powołanie stopniowo, i bardzo ważną rolę odgrywała w tym modlitwa, życie duchowe, żywa relacja z Bogiem. To Bóg powołuje. Czy Ty odkryłeś/aż już swoje powołanie? Jeśli nie, to czy modlisz się o rozeznanie? A czy chcesz szukać tego w Bogu, czy uznajesz, że On Cię powołuje chce to powołanie przed Tobą odkrywać?

Teraz szczerze porozmawiaj z Jezusem, powiedz mu wszystko co się rodzi w Twoim sercu, umyśle. Uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj. On chce Ciebie słuchać.

Ojcze nasz

+

Related posts