Scroll to top
© 2021, Theofeel

Czas modlitwy to czas łaski, ogromu łaski, którą Bóg chce ci ofiarować. Czy wierzysz, że Bóg pragnie dla ciebie wszystkiego, dosłownie wszystkiego co dobre, co najlepsze? I tylko Bóg jest w stanie tego dokonać. Pozwól zatem Bogu działać w swoim życiu, pozwól Jezusowi wejść do wnętrza twojego serca. Wszystko co z Jezusem – wszelkie zmiany albo brak zmian są jedynym i najlepszym wyjściem dla ciebie, dla mnie, dla każdego. Pamiętaj o tym w tej modlitwie.

PROŚBA: Proś Pana o odwagę w wypełnianiu Jego woli w twoim życiu.

OBRAZ: Wyobraź sobie Bożą Matkę, a właściwie kobietę, która będąc w ciąży wybiera się w daleką podróż, sama, pieszo. Nie boi się, jest radosna i pełna nadziei. Co o Niej myślisz? Spójrz teraz na Nią, spójrz na Maryję. Czy potrafisz dostrzec Jej wielkość?

  1. „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.”

    Niewiele jestem w stanie zrobić bez Ciebie Boże, na prawdę niewiele. Maryja wiedziała to doskonale. Nikt, ani nic nie było w stanie Jej ograniczyć. To autentycznie wielka Postać, wielka Pani, która w Bogu upatrywała sens swojego życia. Dobro, miłość, życie, prawdziwa wolność, którą może dać tylko Bóg. Wiemy, że Maryja nie była obciążona grzechem pierworodnym, na jednym z kazań usłyszałam, że miała pasję życia. Bóg jest Stwórcą, zatem Jego pasją jest życie, każde życie – twoje, moje, każdego człowieka. On nie chce abyśmy zatracili swoje życie, abyśmy je zniszczyli. Dlaczego współczesny człowiek jest taki zadufany w sobie? Dlaczego niszczy życie? Gdzie się podziała nasza pasja życia, gdzie się zagubiła. Pomyśl teraz jak wiele możesz zrobić z Bogiem. No właśnie, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś. Bóg pragnie wejść w twoją rzeczywistość. Czy masz tego świadomość? Spójrz jeszcze raz na Maryję, Ona jest autentycznym przykładem tego, jak wiele można zrobić. Odzyskaj zatem swoją wolność i radość, abyś z pasją mógł realizować swoje życie, aby autentycznie było przepełnione działaniem Ducha Świętego.

  2. „Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.”

    Bóg jest dobry, Bóg jest blisko, Bóg czuwa i nigdy nie opuszcza człowieka. Jedna decyzja, decyzja Maryi „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” uratowała nas wszystkich. Jezus umierając na krzyżu oddaje nam utracone przez grzech życie. Ty też jesteś wolny. Ty też podejmujesz decyzje. Pomyśl teraz, czy Maryja mogła wiedzieć, jak bardzo ważną decyzję podejmuje. Czy mogła wiedzieć, że stanie się Matką całej ludzkości, Matką poniekąd ratującą swoje dzieci, właśnie wtedy, gdy mówiła Bogu tak. Wszyscy doskonale wiemy, że nie, że wtedy nie mogła tego wiedzieć. Ona po prostu była Bogu posłuszna, Ona słuchała Boga. A czy ty jesteś posłuszny wobec Boga? Czy widzisz jedynie rezygnację i ograniczenie. Bóg jest miłością i dobrocią, posłuszeństwo wobec Boga nie może obfitować w nic innego, jak miłość i dobro. Pomyśl teraz o tym, pomyśl o tym kogo słuchasz? Pomyśl kto ci doradza? Czy te rady to nie przypadkiem bardzo logiczne i pozornie mądre argumenty, które jednak nie mają nic wspólnego z nauczaniem Chrystusa, z pasją życia, radości, Bożej wolności i miłości? Zastanów się, w jakich sytuacjach swojego życia nie okazujesz Bogu posłuszeństwa? Oddaj te sytuacje, obszary, może grzech Bogu. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie. Proś Pana o pomoc, w szczerości i zaufaniu, o dary Ducha Świętego, szczególnie rozumu i mądrości, Bożej mądrości. Abyś tak jak Elżbieta wiedział więcej, znacznie więcej.

Na koniec modlitwy jeszcze raz porozmawiaj z Jezusem o tym co jest w twoim sercu.

Na koniec odmów modlitwę Zdrowaś Mario

+

Related posts