Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zatrzymaj się na chwilę, wyrównaj oddech, skup się na chwili obecnej. Proś Ducha Świętego, by prowadził tę modlitwę, by była ona skoncentrowana na Jezusie.

OBRAZ: Niech tej modlitwie towarzyszy wyobrażenie – postaraj się przez chwilę jak najbardziej wyraźnie zobaczyć ten obraz: lustro, w którym widzisz własne odbicie i jednocześnie twarz Jezusa

PROŚBA: byś był do Niego coraz bardziej podobny

  1. W tym fragmencie czytamy o „wzajemnej miłości dla wszystkich” oraz o utwierdzaniu serc w świętości. To jest nasze zadanie na każdy dzień i być może szczególne zadanie na rozpoczynający się czas adwentu – uświęcać się, czyli doskonalić się w miłości „dla wszystkich”.

    Spróbuj popatrzeć na relacje z ludźmi, których spotykasz na co dzień. Jak wygląda Twoja miłość w konkrecie życia? Gdzie tej miłości brakuje? Wobec kogo szczególnie ciężko jest Ci zdobywać się na gesty dobroci i życzliwości?

    Wzrastanie w świętości to upodabnianie się do Jezusa – spróbuj spytać Go, w jaki sposób On okazałby miłość tej właśnie osobie, jak zachowywałby się w tej relacji. Zobacz, w jaki sposób możesz Go naśladować – być może metoda małych kroków, ale wykonywanych w dobrym kierunku.

  2. Święty Paweł pisze również o podobaniu się Bogu – wzywa do stawania się coraz doskonalszymi. Nie chodzi tu jednak o bycie ideałem, o dążenie do perfekcji, o brak popełniania błędów, brak słabości. To nie jest tak, że podobamy się Bogu jedynie wtedy, kiedy jesteśmy bliscy ideału. Podobasz się Jemu dlatego, że jesteś Jego dzieckiem – On cieszy się, gdy na ciebie patrzy i chce przeżywać z tobą każdą twoją radość i każdy smutek, również ten towarzyszący upadkom i słabościom. On wtedy właśnie chce być najbliżej Ciebie.

    Dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat i stał się człowiekiem, Bóg mógł pokazać nam, czym jest prawdziwa doskonałość. Jest nią stawanie się coraz bardziej podobnymi do Jego Syna. Spróbuj teraz spojrzeć na siebie jak na ukochane dziecko dobrego Ojca – i na Jezusa, który towarzyszy każdemu twojemu krokowi niczym starszy Brat, prowadzący cię bezpieczną drogą. Jeśli chcesz, na początku tego adwentu powierz Mu wszystko, co jest w twoim sercu i wszystko, co jest twoim oczekiwaniem wobec tego czasu. Proś, aby w twojej codzienności Pan pokazywał ci, w jaki sposób możesz Go naśladować i stawać się coraz bardziej do Niego podobnym.

Ojcze nasz…

+

Related posts