Scroll to top
© 2021, Theofeel

Usiądź wygodnie, ale nie nazbyt, żeby móc z należytą czcią odnosić się do Jezusa. Daj sobie spokojny, ale określony czas na modlitwę. Nie skracaj jej, ani nie wydłużaj zbytnio. Stań przed Bogiem taki jaki jesteś. Pozostaw za sobą na chwilę sprawy zajmujące Twoją głowę i zobacz czekającego na rozmowę z Tobą Jezusa. Powierz krótko siebie Bogu, by owoce tej modlitwy przynosiły Bogu większą chwałę.

OBRAZ: Wyobraź sobie Jezusa z uczniami w drodze do Jerozolimy. Wszyscy wiedzą co czeka tam Jezusa. Uczniowie usłyszeli już trzy zapowiedzi męki. Zobacz zatroskanie Jezusa, ale też spokój jaki od niego bije. Jacy byli uczniowie, również zatroskani, czy nieobecni? Wyobraź sobie Jezusa i Jego uczniów w drodze, która prowadzi do rozstania z Mistrzem.

PROŚBA: proś w tej modlitwie o Boże spojrzenie na trudne sprawy w Twoim życiu, o nadzieję, że Jezus Cię w nich zbawia.

  1. „Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił?”

    Uczniowie zachowują się trochę jak dzieci proszące o coś rodziców. Gdy chcą zrobić coś, a boją się odmowy, właśnie tak podchodzą do sprawy „Powiedz, że się zgodzisz.” To błaganie o danie udziału w tym co ma się stać. Jezus daje im tę możliwość, ale dopiero gdy ma jasność, że wiedzą na co się piszą. W kompletnej wolności wyboru. Jezus odwołuje się do symboli nadchodzącej męki, którą im opisywał i nakreślał wcześniej. Przypomnij sobie kiedy ostatnio prosiłeś Pana Jezusa o coś co będzie miało związek tylko i wyłącznie z chęcią poświęcenia się Jemu. Kiedykolwiek zależało mi na ulżeniu męce Jezusa? W jaki sposób realizowałeś to odciążenie?

  2. „Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy.”

    Jakub i Jan nie długo przed dialogiem w podanym fragmencie, byli z Jezusem w drodze do Jerozolimy. Jezus po raz kolejny zapowiadał uczniom nadchodzącą mękę. Wspominał, że będzie cierpiał, będą z niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją. Jakub i Jan byli również obecni na górze Tabor, gdzie Duch Pański zwrócił się do nich wskazując na przemienionego Jezusa „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie!”. To uczniowie, którzy wierzyli Jezusowi, bardzo dużo zostało im objawione, mogli wejść głęboko w relację z Jezusem i chcieli tego. Do tego stopnia, że chcą dzielić z Nim mękę. Mówiąc „możemy”, wyrażają gotowość do bycia z Nim w tej najcięższej drodze, ale chcą też być pewni swojego zbawienia. Jego obecność i obietnica bycia z Nim blisko po śmierci to jedyne ich pragnienie. Jak w tobie wyraża się pragnienie bycia z Jezusem, czy masz w sercu gotowość do przyjęcia cierpienia, dla zbawienia? Wierzysz na co dzień, że cierpienie istotnie ma sens? Widzisz jak z sytuacji trudnych wykluwa się dobro? Przejrzyj ostatnią trudną sytuację z twojego życia, jak ją teraz wspominasz, jako opuszczenie i klęskę, czy zbliżenie do Jezusa?

  3. „A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami.”

    Po raz kolejny Jezus podkreśla, że pójście za Nim, to bycie „niedzisiejszym”, „nieświatowym”, „innym”, „nieoczywistym”, ktoś by powiedział „dziwnym”. Jezus wzywa ich, by będąc posłani, stawali się sługami. Jest to też forma obietnicy dla nich, tego, że sam da przykład najbardziej wymowny, jeśli chodzi o służenie do samego końca, do śmierci. Czy jest takie miejsce, taka relacja, gdzie to ja wyznaczam tory i dysponuję środkami oraz obowiązkami innych osób, takie grono, za które ponoszę odpowiedzialność? Na czym polega twoja służba w takim gronie? Trzymasz się tego przykazania Jezusa, którego stał się najjaśniejszym wzorem?

Rozmawiaj z Jezusem podsumowując poruszenia serca oraz wszystko co działo się w Tobie podczas tej modltwy. Pytaj Jezusa, proś, dziękuj za otrzymane światło prawdy w swoim życiu. Zagłębiaj się jeszcze raz z ten fragment, który dotknął Cię szczególnie.

Ojcze Nasz…

+

Related posts