Scroll to top
© 2021, Theofeel

Bóg pragnie napełniać Cię swoją ogromną miłością, wlewać w Twoje serce pokój i harmonie, radość i uśmiech. Czeka na Ciebie, czeka abyś poświęcił/poświęciła ten czas dla Niego. Pozwól sobie na to, nie odkładaj spotkania z kochającym Ojcem na później, nie warto!!!

OBRAZ: Wyobraź sobie teraz, że stoisz przed Jezusem. Jezus patrzy na Ciebie z miłością i czułością, zwraca się do Ciebie po imieniu, zadaje Ci konkretne pytania – Czy jestem dla Ciebie ważny? Czy szukasz Mnie? Czy szukałeś Mnie dzisiaj, wczoraj? Czy myślałeś o Mnie?

PROŚBA: Prośmy w tej modlitwie o wytrwałość dla nas w życiu codziennym , w nieustannym dochowywaniu wierności Chrystusowi.

  1. „Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.”

    Kontakt z Bogiem – poprzez Modlitwę, Eucharystię, Spowiedź, myślenie o Bogu, czytanie Ewangelii, uczestniczenie w rekolekcjach, bycie we wspólnocie, w końcu zadawanie pytań Jezusowi – Czy zadajesz Jezusowi pytania w konkretnych sytuacjach życiowych? Czy prosisz Jezusa o pomoc? Wszystko co zbliża Cię do Boga jest dobre, wszystko, co Cię od Niego oddala jest złe. Co mam Panie zrobić, abym „się nie oparł, ani cofnął (..), abym nie zasłonił mojej twarzy przed zniewagami i opluciem”, abym był Tobie wierny? Na ile Bóg jest blisko Ciebie? Pomyśl o tym teraz? Zastanów się nad tym, co tak najbardziej jednoczy Cię z Jezusem, kiedy wiesz że Bóg jest blisko Ciebie. Kiedy masz kontakt z Bogiem?

  2. „Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni.”

    Świadomość obecności Chrystusa, najwyższego Pana, dary Ducha Świętego, w szczególności dar rozumu i mądrości to nieoceniony skarb dla nas wszystkich. Ważne jest Twoje działanie w konkretnej sytuacji, działanie we współpracy z Duchem Świętym. Czasami mały gest, wypowiedziane zdanie zupełnie zmienia podejście, perspektywę, pokazuje nowe rozwiązania. Boże czy to co robię Ci się podoba? Czy jesteś z tego zadowolony? „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi” – Tak Bóg Cię wspomaga, ale czy faktycznie jesteś nieczuły na obelgi i potrafisz zachować stoicki spokój? Może jest tak, że pragniesz świadczyć o nauce Chrystusa, Ewangelii, ale tzw. nowoczesność, czy też pozornie rozsądne argumenty tego świata zniechęcają Cię do szerzenia Bożej miłości i pokoju? Nie, albo tak tylko dla Boga. Pomyśl teraz o tym. W ufności zastanów się nad tym, co zakłóca Twoją relację z Jezusem. Wątpliwości, niezrozumienie, strach przed odrzuceniem. Powiedź teraz o tym Jezusowi. Powiedź tak, jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem. Bóg jest dobry, jest blisko i bardzo Cię kocha, nie musisz się ani bać, ani wstydzić.

  3. „Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi?”

    Jezus jest zwycięzcą i bardzo pragnie, abyś wtopił się w Jego zwycięstwo. Tak naprawdę liczy się tylko jedna ocena, ocena Chrystusa. Przychodzi mi na myśl stwierdzenie: Któż odważy się być przeciwko nam, skoro sam Bóg jest z nami. Wszelkie dobro wypływa z miłości i troski Boga o nas, o świat który stworzył. Zastanów się nad tym, czego się boisz, czego boisz się w życiu? Oddaj swoje obawy, swój strach Jezusowi? Właśnie teraz, w tym momencie? Ja też się boję, ale nie chcę pozbywać się swojego strachu, bo to bardzo zdrowy rodzaj strachu, a właściwie bojaźni, bojaźni Bożej. Oby mi towarzyszyła całe życie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem. Powiedź co Cię najbardziej poruszyło, dotknęło, pozostało w Twojej pamięci. Proś, dziękuj, przepraszaj.

Zakończ słowami modlitwy: „Ojcze nasz”

+

Related posts