Scroll to top
© 2021, Theofeel

Przygotuj się dobrze na spotkanie z Jezusem. Znajdź spokojne miejsce, wycisz się, odrzuć wszystkie sprawy i problemy dnia codziennego. Bóg pragnie byś był obecny, tak jak On jest obecny przy tobie. Skup swoją uwagę jedynie na Jezusie, na Jego pokoju, miłości i wolności, którą ci ofiarowuje. Nie myśl teraz o niczym innym, jak tylko o swoim Panu. 

OBRAZ: A co by było gdybyś był z uczniami, rozmawiał z nimi, gdyby także tobie ukazał się żywy Jezus, pokazywał swoje ręce i nogi, prosił o coś do jedzenia? Wyobraź sobie tą scenę bardzo dokładnie. Wyobraź sobie, że ty też tam jesteś, patrzysz na Jezusa, widzisz jak mówi, jak spożywa posiłek.

PROŚBA: Proś o dobre owoce tej modlitwy, pogłębienie relacji z Jezusem. 

  1. „Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.”

    Jezus zmartwychwstał, żyje, jest blisko. Przychodzi do uczniów, pokazuje im swoje ręce i nogi, spożywa posiłek. Jest zupełnie żywy. To niesamowite. Bóg zmartwychwstał i jest obecny. Jest zawsze i jest wszędzie, pełnia miłości jest pośród nas, blisko nas. Pytanie czy wierzysz w żywego Boga, czy dostrzegasz Jego działanie w swoim życiu? Czy nawiązujesz z Nim relacje? To bardzo ważne, abyś traktował Boga, Jego nauczanie, Jego przekaz w Ewangeliach poważnie. Nie będziesz żył/a wiecznie tu na Ziemi. Prędzej, czy później i tak się spotkacie. Dobrze jest się zaprzyjaźnić z dobrym Bogiem już teraz. Doświadczyć Jego pokoju, radości i miłości. Tego dobra nic i nikt nie jest w stanie zastąpić. Tylko w Bogu możemy odnaleźć pełnię życia, poczucie prawdziwego sensu, radość. Bóg szanuje w pełni twoją godność i wolność. Pomyśl o tym teraz. Właśnie w tym fragmencie Ewangelii, gdzie widzisz Jezusa po zmartwychwstaniu. Zobacz jaki On jest? Czyż nie jest po prostu zwyczajny, pewnie aby nie przestraszyć uczniów, dobry, ludzki. Tak, taki jest właśnie Jezus. Pan całego wszechświata i twój przyjaciel. Czy nie jest dobrze mieć takiego przyjaciela? 

  2. „Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

    Zobacz, Bóg posyła swego Syna na śmierć dla wykupienia swojego stworzenia. My ludzie uczestniczymy w planach Bożych. Uczniowie stają się świadkami Bożych planów. Nie musisz wszystkiego rozumieć, gdy Bóg zechce, gdy będzie to konieczne zrozumiesz. Zobacz Jezus oświecił umysły uczniów, aby zrozumieli Pisma, uczniowie byli blisko Jezusa. A czy ty jesteś blisko Jezusa, czy pragniesz nawiązywać relacje z żywym Bogiem? Czy modlisz się o dary Ducha Świętego, czy ufasz i wierzysz w Jego mądrość, potęgę i miłosierdzie? Czy korzystasz z Sakramentów? Czy karmisz się Ciałem Jezusa? Czy rozumiesz, że tylko On może cię poprowadzić ku zbawieniu i życiu wiecznemu. Pomyśl teraz o tym. Bez Boga nie ma nawrócenia, nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma zbawienia, bez Boga nie ma prawdziwej wolności, miłości i pokoju. Po prostu nie ma. Owszem są układy i pozory, które nie mają nic wspólnego z miłością, czy wolnością, rodzą pustkę. Zastanów się teraz nad tym. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem. Powiedź Jezusowi o tym, co cię najbardziej dotknęło, poruszyło, pozostało w twojej pamięci. Proś, dziękuj, przepraszaj.

Odmów modlitwę „Chwała Ojcu”

+

Related posts