Scroll to top
© 2021, Theofeel

Wycisz się i postaraj znaleźć spokojne miejsce. Wsłuchaj się w głos swego Pana Jezusa Chrystusa. Przeznacz ten czas tylko i wyłącznie dla Boga, ażeby jeszcze bardziej i mocniej pogłębić z Nim relacje. To ważne, aby twoja codzienność opierała się na ścisłej więzi z twoim niebieskim Tatą.

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę, trochę inną niż ta, która została opisana w dzisiejszej Ewangelii, wyobraź sobie Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym. Nie było mu łatwo, czuł lęk przed nadchodzącą męką. Przypatrz się Jezusowi, który się modli, jest pełny obaw, ale i pokoju, wewnętrznej siły, mocy Ducha Świętego. 

PROŚBA: Proś Jezusa o dobre owoce tej modlitwy, wiarę i zaufanie w codzienności.

  1. „Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” 

    Harmonia pomiędzy tym co jest, a tym co będzie. Świadomość naszej przyszłości, końca doczesności, przejścia do życia wiecznego. Człowiek nie rodzi się na chwilę, tylko na wieczność. Nie chodzi o to, że masz nienawidzić swojego życia, raczej chodzi o to, aby mieć do niego dystans. Aby w codzienności, życiu prywatnym, zawodowym, rodzinnym, osobistym rozwoju nie zatracić Tego co najważniejsze, nie zatracić więzi z Bogiem. Czy dbasz o swoją relację z Jezusem, czy pogłębiasz tą relację, czy rozmawiasz z Bogiem. Bóg jest żywy, obecny wśród nas, kochany i wspaniały, jest kiedy się radujemy i kiedy cierpimy czy odczuwamy smutek. On jest zawsze, jest obecny i to bardzo ważne. Bądź autentyczny, bądź sobą nie tylko przed innymi ludźmi, rodziną, czy znajomymi, bądź sobą przed Bogiem, nie graj i nie zakładaj masek, kiedy z Nim rozmawiasz, koncentrujesz się na Jego słowie, pytaj. Pamiętaj, że to On jest Bogiem i to On nad wszystkim czuwa. Pamiętaj, że to On jest twoim najlepszym przyjacielem. 

  2. „Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.”

    Zobacz Jezus tak jak każdy człowiek odczuwał lęk, wiedział że doświadczy męki. Rozumiał, że właśnie w tym celu przyszedł na świat, aby ciebie, mnie i każdego człowieka uratować od śmierci wiecznej. Wiedział, że tak musi być. Odczuwał lęk, tak jak każdy człowiek, nie było mu łatwo, ale był wierny. Miłość Jezusa do Ojca, posłuszeństwo wobec woli Ojca. Bóg cię kocha, pytanie czy ty kochasz Boga? Czy umacniasz się w Bogu, przyjmując ciało Chrystusa? Czy rozumiesz jak ważny jest dobry rachunek sumienia? Czy analizujesz swoją codzienność, otaczającą rzeczywistość z Jezusem? Czy zależy ci na bliskiej relacji ze swoim Stwórcą? Nie będziesz żył/a wiecznie tu na Ziemi. Tajemnica Krzyża to wielka, wspaniała, ale i trudna tajemnica. Jezus bardzo dużo dla Ciebie zrobił? Czy masz tego świadomość, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga? Bóg cię do niczego nie zmusza. Ale bycie przy Nim to życie w miłości, wolności i pokoju? Nie ma nic cenniejszego ponad miłość Chrystusa. Czy zdajesz sobie sprawę ze swojego przeznaczenia do życia wiecznego? Jeśli nie to proś Boga o pokój i łaskę wiary. Właśnie teraz, podczas tej modlitwy. 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem. Porozmawiaj o tym wszystkim, co jest teraz w twoim sercu. Proś, dziękuj, przepraszaj…

Zakończ słowami modlitwy: „Chwała Ojcu…”

+

Related posts