Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź sobie ciche miejsce, gdzie nie będziesz narażona/narażony na rozproszenia. Uświadom sobie, że przebywasz w Bożej obecności. Proś, aby wszystkie Twoje myśli, czyny i zamiary, w sposób czysty były skierowane ku większej Bożej służbie i chwale.

OBRAZ: Spróbuj sobie wyobrazić moment przemienienia. Wyobraź sobie tę światłość, która biła od Jezusa, pojawiające się postacie Mojżesza i Eliasza, zobacz zadziwienie Apostołów.

PROŚBA: o otwartość na Boże zaproszenie do przemiany serca, do nawrócenia

  1. Jezus wziął na górę tylko trzech spośród dwunastu Apostołów. Takie wyróżnienie może poruszyć i dodać otuchy, ale z drugiej strony może pobudzić pychę i dumę. Jak ty reagujesz, gdy osiągasz w życiu jakiś sukces, gdy wydarzenia układają się po twojej myśli? Dziękujesz za to Bogu i pytasz Go jak możesz te okoliczności wykorzystać do niesienia dobra czy spoczywasz na laurach dumny/dumna ze swojej wielkości? Czy takie sukcesy budzą w tobie radość, bo pokazują, że się rozwijasz, czy może podsycają tylko ambicję? 

  2. Słowa Piotra brzmią trochę tak, jakby bardzo chciał coś powiedzieć- zupełnie cokolwiek, byleby tylko dać upust emocjom. Czy zdarza ci się, że właśnie tak wygląda twoja modlitwa? Czy zdarza się, że jest po prostu zlepkiem nie do końca przemyślanych słów albo niekończącą się listą życzeń? Daj teraz czas Bogu, posłuchaj, co On ma ci do powiedzenia, do czego cię zaprasza. Otwórz na Niego swoje serce.

  3. Piotr, Jakub i Jan mieli nie rozpowiadać o tym, co widzieli, zanim Chrystus nie powstanie z martwych, ponieważ przemienienie Jezusa jest zapowiedzią zmartwychwstania i przygotowaniem Apostołów do niego. Zmartwychwstanie to pełne przemienienie, ale to pełne przemienienie może się zacząć już teraz. Porozmawiaj z Bogiem o wszystkich tych momentach, w których podniosłeś się z grzechu, w których wygrałaś walkę z pokusą, w których nie poddałeś się zniewoleniu. Przechodząc przez te wszystkie zmagania- zmartwychwstajesz, porozmawiaj z Jezusem o tej drodze na, której, w Jego obecności, się to dokonuje.

Porozmawiaj z Bogiem o tych momentach tej modlitwy, które najmocniej cię poruszyły 

Ojcze nasz…

+

Related posts