Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zatrzymaj się. Usiądź z Jezusem. To jest Wasz czas. Proś Ducha Świętego o prowadzenie w tej modlitwie, aby otwierał Twoje serce na Jego działanie, oddaj ten czas Bogu. Daj się poprowadzić.

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę z tego fragmentu. Zwróć szczególną uwagę na dwóch uczniów, którzy po raz pierwszy widzą Jezusa i od razu na Nim podążają.

PROŚBA: Proś o ciągłe podążanie za Jezusem i coraz większa wiarę.

  1. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

    Jezus zaczyna gromadzić wokół siebie uczniów – początek Kościoła. Czyni to przez wezwanie, zaproszenie, przez samo spojrzenie i wnikanie w tajniki ich serca. Wywiera na nich tak ogromne wrażenie, że zapamiętali na całe życie nawet godzinę, w której zostali powołani.

    Każdy z nas doświadczył pewnie nie jeden raz silnego działania Boga w naszym życiu. Chwile takie są tak wyjątkowe, że pamiętamy najmniejsze szczegóły. Czy potrafisz przypomnieć sobie pierwsze spotkanie z Jezusem? Kiedy to było i w jakich okolicznościach? Kto poprowadził ciebie wtedy do Niego?

  2. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

    Ewangelista na samym początku ukazuje Jezusa jako Tego, który przenika nie tylko ludzkie serca, ale zna przyszłość i wie, jakie są boskie plany zbawienia. On je przyszedł wypełnić; Szymonowi daje nowe imię Kefas – Piotr wyrażające jego posłannictwo i rolę w Kościele: będzie skałą, tzn. zasadą jego jedności i trwałości. Pierwsi powołani przez Jezusa sami przyprowadzają do Niego innych, swoich bliskich i znajomych.

    Przebywanie z Jezusem przemienia. Jak zmieniło się twoje życie dzięki spotkaniom z Jezusem? Na co miały one największy wpływ? Kogo ty przyprowadzasz teraz do Niego? Komu opowiadasz o Jezusie?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, czego doświadczyłeś w czasie tej modlitwy.

Zakończ odmawiając „Ojcze nasz”.

+

Related posts