Scroll to top
© 2021, Theofeel

Czeka cię spotkanie z Panem, twoim Stwórcą i Zbawicielem. Bóg pragnie napełniać cię swoją obecnością, łaską i pokojem. Znajdź spokojne miejsce, odrzuć na bok wszystkie swoje sprawy i problemy dnia codziennego. One nie są teraz ważne, skup się myśl tylko o Jezusie, nie zamartwiaj i nie przejmuj się niczym. 

OBRAZ: Wyobraź sobie raj – piękny ogród z licznymi drzewami owocowymi, kwiatami. Bóg taki raj stworzył niegdyś dla człowieka. Wyobraź sobie siebie w tym raju – miejscu całkowitego zjednoczenia z Bogiem, całkowitego zaufania Bogu, bliskości Boga, w miejscu pełnym Boga. Raj to miejsce pełne dobra i tylko dobra. Przenieś się zatem w swojej wyobraźni do raju, tu i teraz. 

PROŚBA: Proś Jezusa w tej modlitwie o zaufanie, wierność, dar łaski uświęcającej i wytrwałość w łasce uświęcającej. 

  1. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” 

    Wiara i wierność Bogu to świadoma decyzja. To poważna deklaracja, która ma niewiele wspólnego z emocjami, czy uczuciami. To bardzo konkretny plan na życie zgodny z najwyższymi i najpiękniejszymi wartościami, konkretny, choć czasami nieprzewidywalny, bo wymagający interwencji samego Jezusa, gdy zdarzy się, że zbłądzimy. Czasami modyfikowany i zmieniany według Jego uznania, zawsze dla dobra naszego, ku wzrastaniu w miłości i osiągnięciu zbawienia. Módl się i raduj, bo jesteś pod opieką najwspanialszego i jedynego Boga, a On nie da Ci zginąć, zatracić się. Nikt nie zna cię tak jak On i nikt nie jest w stanie uleczyć twego serca, przywrócić radości i pokoju. Tylko Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. Jeśli słuchasz swego Pana Jezusa Chrystusa, ufasz mu i pokładasz w nim nadzieję, nie lekceważysz Jego miłości i miłosierdzia względem ciebie, to nic złego ci się nie stanie. Pomyśl w tą trzecią niedzielę adwentu, czy możesz powiedzieć, że tak właśnie jest, że Jezus jest obecny w twoim życiu? Jeśli nie, jeśli tak nie jest, zaproś właśnie teraz Boga do swojej codzienności. Zwróć się do Jezusa wprost, tak jak byś mówił do przyjaciela, bliskiej ci osoby. 

  2. „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.”

    Współczesny świat bardzo często oferuje nam pozory szczęścia, czy radości. Nic w tym złego, że korzystamy z dobrodziejstw tego świata. W końcu one pochodzą od Boga i zostały nam niejako ofiarowane. Problem pojawia się wtedy, gdy korzystamy z nich w niewłaściwy sposób, karmiąc się pozorami szczęścia. Egoizm gorszący innych, poniżający nas samych i drugiego człowieka, zgoda na grzech i błędy. Czy jesteś przy Jezusie? Czy Go kochasz i rozumiesz, że to właśnie On jest największą miłością, która przynosi nam pokój i zbawienie? Pomyśl teraz o tym, że szczerze warto karmić się Jego Ciałem, wypełniać swoją duszę Jego obecnością. To bardzo ważne. Postaraj się o indywidualną relację z Bogiem. Rozmawiaj z Nim, zapragnij Jego obecności. Niech „Bóg pokoju całkowicie cię uświęca”. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj chwilę z Jezusem o tym, co wypełniało twoje myśli w czasie tej modlitwy. Proś, dziękuj, przepraszaj… 

„Ojcze nasz”

+

Related posts