Scroll to top
© 2021, Theofeel

Zatrzymaj się, znajdź teraz czas tylko i wyłącznie dla Jezusa. Proś Ducha Świętego, aby to On prowadził tę modlitwę. Proś Go o otwarte serce i o szczerą chęć słuchania tego, co Bóg ma ci dzisiaj do powiedzenia.

OBRAZ: Wyobraź sobie jak słudzy oczekują na powrót swojego pana. Czekają całymi dniami i nocami, bez przerwy, niecierpliwie. Wszystko dlatego, że nie wiedzą kiedy pan wróci do domu.

PROŚBA: Proś o czystość serca i pełną gotowość na przyjście Jezusa.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Słowa są pouczeniem o najważniejszej postawie jaka powinna cechować chrześcijanina. Ta postawa zawarta jest w jednym słowie: „Czuwajcie!”. Wszystko przychodzi i odchodzi – tylko On, Jezus, nadchodzi i na zawsze pozostanie. Dlatego cała nasza uwaga powinna skupić się na Nim. Czuwać – to treść i program Kościoła, główna postawa wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i Jemu zaufali. Wszyscy jesteśmy podobni do słuch z krótkiej przypowieści, którą Jezus kończy swą mowę. Miasta, zamki, obozy, świątynia i pałace były strzeżone całą noc. Straże zmieniały się cztery razy, co trzy godziny. Bez przerwy należy oczekiwać Pana. Czuwać, to znaczy być gotowym spotkać się z Chrystusem w każdej chwili, żyć i pracować z myślą o Nim, to sumiennie wykonywać powierzone sobie zadania, mieć stale czyste i spokojne sumienie, nieobciążone grzechami.

I oto nadchodzi czas oczekiwania na narodzenie Boga. Jest to dla nas czas wyjątkowy. Rodzi się Bóg, a tym samym pojawia się szansa na nowe życie, na zbawienie. Otrzymujemy łaskę daną nam w Chrystusie Jezusie. W tym sensie jesteśmy wyjątkowi, ponieważ dane jest nam zjednoczenie z naszym Ojcem w niebie. Bez Bożej łaski niewiele byśmy byli w stanie uczynić i tak naprawdę nasze istnienie nie miałoby większego znaczenia. 

Jak ty przygotowujesz się na spotkanie z Jezusem? Jak dbasz o swoje serce? Zrób wszystko, aby ten wyjątkowy czas oczekiwania przeżyć owocnie i jak najlepiej przygotować się na przyjście Jezusa.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem, o tym, co działo się w trakcie tej modlitwy.

Zakończ słowami modlitwy: „Ojcze nasz”

+

Related posts