Scroll to top
© 2021, Theofeel

Stań w Bożej obecności. Uświadom sobie, że najbliższy czas będzie poświęcony Bogu, On będzie mówił do Ciebie, a Ty do Niego. Otwórz serce na Boże Słowo, które daje życie.

OBRAZ: Wyobraź sobie siebie pośród uczniów, którzy słuchają tych słów Jezusa. Jak brzmi Jego głos, jaki ma wyraz twarzy, jakim wzrokiem patrzy na zgromadzonych, gdy wypowiada słowa dotyczące uczynków miłosierdzia? Jakie emocje budzą się w tych, którzy tych słów słuchają, jak na nie reagują? I wreszcie – jak Ty sam je odbierasz?

PROŚBA: o odwagę w wierności Ewangelii

  1. Będziemy sądzeni z miłości.
    Słowo osąd napawa lękiem, kojarzy się z karą, z surowością, może nawet bezwzględnością. Ten fragment Ewangelii ukazuje nam Boga jako sędziego, ale jakże ten Sędzia jest odmienny od naszych skojarzeń związanych z tym urzędem. Bóg jest Miłością i tylko o nią kiedyś Cię zapyta: czy podzieliłeś się jedzeniem, ubraniem, dachem nad głową, czy zadbałeś o to, aby nikt w Twoim otoczeniu nie czuł się niepotrzebny i niekochany? Wszystkie te pytania wypływają z Jego troski o stworzenie, z Miłości do człowieka. Dostrzegasz to? 

  2. „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
    To niezwykłe i bardzo przejmujące słowa. Słyszeliśmy je tak często, że trochę przestaliśmy się w nie wgłębiać, bo przecież je znamy, co jeszcze można w nich odkryć. Zadaj sobie zatem pytanie: czy poważnie traktuję fakt, że cokolwiek czynię mojemu bliźniemu, to czynię mojemu Bogu? Zastanów się teraz co dla Ciebie znaczy to, że Bóg jest w każdym kogo znasz, w każdym kogo mijasz na ulicy, po prostu w każdym. I wreszcie, szczerze i otwarcie porozmawiaj z Bogiem o tym, co się w Tobie rodzi, gdy uświadamiasz sobie, że Bóg mieszka też w Tobie. Jesteś Jego Świątynią. 

To już ostatnie chwile tej modlitwy, ostatnie, ale nie mniej ważne. Nadal rozmawiasz z Bogiem, możecie teraz razem podsumować ten czas. To Wasz czas, wykorzystaj go tak, jak podpowiada Ci serce.

Ojcze nasz…

+

Related posts