Scroll to top
© 2021, Theofeel

Jezus pragnie się z tobą spotkać. Nie odwracaj się od Niego. Bądź przy nim. Odpowiedź na zaproszenie Jezusa. Znajdź wygodne miejsce, postaraj się, aby wokół ciebie panowała cisza. Oddal od siebie wszystkie sprawy dnia codziennego i zatop się w miłości Jezusa.

OBRAZ: Wyobraź sobie, że znajdujesz się w pomieszczeniu z dziesiątkami przeróżnych drzwi. Chcesz stamtąd wyjść i iść dalej, ale nie wiesz, które drzwi wybrać.

PROŚBA: Proś o życie pełne Bożej miłości.

 1. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

  Pytanie, jakie stawia uczony w Prawie, dotyczy bardzo ważnego problemu. Ówcześni uczeni doliczyli się 613 przykazań, wśród których 365 było zakazami, a 248 nakazami. Różne panowały opinie, które z nich są bardziej, a które mniej ważne. Pytanie owego uczonego miało Jezusa ośmieszyć wobec tłumów – przypuszczał on, że Jezus zgubi się w gąszczu przykazań.

  Niezależnie od przebiegłości czy złej woli owego uczonego, pytanie to było uzasadnione. Tak wielka liczba przykazań była źródłem wielu trudności i poważnych niepokojów dla tych, którzy szczerze chcieli zachowywać Boże przykazania.

 2. On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

  Bóg posłał Jezusa na ziemię do swojego narodu jako Mesjasza. Nie przyszedł On jednak jako rewolucjonista, który burzy wszystko, co zastaje, aby na gruzach dotychczasowego porządku budować całkiem nowy, od korzeni. Przyszedł po to, aby Stare Prawo wypełnić, udoskonalić i ogłosić Nowe Prawo – Prawo Miłości.

  Z odpowiedzią Jezusa jesteśmy tak osłuchani, że nie dociera już do naszej świadomości i z trudnością możemy ocenić jej wagę. Pierwsza część: „Boga kochać ponad wszystko” wynika bezpośrednio z wyznania wiary. „Boga kochać”, znaczy: uznać, że jest On jeden jedyny, pozwolić, by nas tak ogarnął Jego ogień, że stajemy się zdolni przekazywać innym ludziom coś z tej miłości i radości Bożej. Nie chodzi tu o uczucia, lecz o to, by drugi człowiek, bliźni, doświadczył rzeczywistej, namacalnej mocy i panowania Bożego.

  Miłość do Boga jest najważniejsza. Nawiązując do początkowego wyobrażenia, jeżeli wybierzemy drzwi z podpisem „Bóg” wybierzemy najlepiej. Będzie to wyjście dla nas najlepsze i dające najwięcej radości. Które drzwi wybierasz, z jakim napisem? „Miłość do Boga”, „kariera”, „pieniądze”, „przyjemności”, itp.?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj jeszcze raz z Jezusem w szczerości o tym, co najbardziej ciebie poruszyło.

Odmów modlitwę „Ojcze nasz”

+

Related posts