Scroll to top
© 2021, Theofeel

Na samym początku zaproś Boga Stworzyciela do swojej modlitwy. Uświadom sobie, że On jest, słucha i przede wszystkim mówi. Możesz się modlić na przykład tymi słowami: Panie Boże, staję przed Tobą dziś taki jaki jestem, z całym trudem i wszystkimi nawet drobnymi radościami. Oddal moją nerwowość, niecierpliwość. Na tej modlitwie chcę zaangażować swój intelekt, uczucia, emocje, wolę. Pozwól usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje słowo. Spraw Panie by wszystkie myśli, pragnienia i decyzje służyły większej Twojej chwale.

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę z przypowieści. Spójrz jak za każdym razem dłużnik prosi o litość i z jaką reakcją się spotyka.

PROŚBA: Proś o łaskę wybaczania tego co trudne do wybaczenia.

  1. Jezusowi nie chodzi o liczby, ale o to, ale o to, by przebaczać bliźniemu „bez końca, stale i zawsze”. Nie ma żadnej granicy. Jezus napomina, że trzeba zawsze być gotowym i wciąż na nowo przebaczać. Należy przebaczać i wcale nie liczyć ile razy się przebacza. Do Kościoła nie należą sami święci, ale ludzie wierzący, którzy na drodze zmierzającej do pełnej świętości, stale są narażeni na pokusy, wpływy szatana i dlatego często upadają.

  2. Ponieważ Bóg darował nam bardzo wielki dług – nasze grzechy – tym bardziej my powinniśmy nawzajem darować sobie nasze małe długi. Bóg będzie nas tak traktował, jak my odnosimy się do naszych bliźnich. Dług, jaki człowiek zaciąga wobec Boga swymi grzechami, jest nieskończenie większy od długu, jaki człowiek może zaciągnąć wobec drugiego człowieka.

    Wobec Boga jesteśmy dłużnikami nie tylko ze względu na nasze grzechy i winy, ale wszystko, co mamy i czym jesteśmy, posiadamy od Boga. Jesteśmy i pozostaniemy wobec Niego niewypłacalnymi dłużnikami. Bo czymże moglibyśmy Bogu zapłacić za wszystkie stworzenia, odkupienie, sakramenty, darowane winy? Zdani jesteśmy na łaskę i Boże miłosierdzie. I dlatego Bóg żąda od każdego, aby podobne miłosierdzie okazywał wobec swych bliźnich.

Czas na rozmowę końcową, jej celem jest podsumowanie tego co pojawiło się na tej medytacji. Może potrzebujesz do czegoś szczególnie wrócić? Może w którymś miejscu Bóg chce Ci jeszcze coś podpowiedzieć? Teraz przez najbliższe kilka minut rozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim jak z bliską osobą.
Ojcze nasz…
+

Related posts