Scroll to top
© 2021, Theofeel

Na samym początku zaproś Boga Stworzyciela do swojej modlitwy. Uświadom sobie, że On jest, słucha i przede wszystkim mówi Możesz się modlić na przykład tymi słowami: Panie Boże, staję przed Tobą dziś taki jaki jestem, z całym trudem i wszystkimi nawet drobnymi radościami. Oddal moją nerwowość, niecierpliwość. Na tej modlitwie chcę zaangażować swój intelekt, uczucia, emocje, wolę. Pozwól usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje słowo. Spraw Panie by wszystkie myśli, pragnienia i decyzje służyły większej Twojej chwale.

OBRAZ: Wyobraź sobie Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa. Zobacz jak rozchodzą się po świecie i jak są przyjmowani w nowych miejscach.

PROŚBA: Proś o siły w pełnieniu misji, do której posyła ciebie Jezus.

  1. Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

    Jeżeli ktoś wybrał Jezusa, jego zyski przerastają straty, na jakie z tego powodu musiał się zgodzić. Jezus jest najwyższą wartością, która wszystko, cokolwiek istnieje, przerasta do tego stopnia, że nie można ponad Niego stawiać nawet najbliższych: ojca, matki, żony, dzieci. Kto zdecydował się być z Jezusem, tan musi zgodzić się na wojnę i bolesne podziały, nawet wśród własnej rodziny. Jezus stopniuje żądania, jakie stawia swoim uczniom: począwszy od gotowości na walkę i podziały wśród swoich najbliższych, poprzez zerwanie z nimi, aż do oddania swego życia za Jezusa i Jego sprawę. Oprócz tego uczeń musi podjąć „swój krzyż” i nieść go razem z Jezusem, a więc codzienny trud prac i obowiązków, choroby, cierpienia, warunki życia itd. Kto tak wybrał Jezusa, ten wybrał życie wieczne i usprawiedliwiający wyrok na sądzie ostatecznym.

  2. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

    Gdy ktoś z czcią przyjął posłańca, tym samym uczcił tego, który go posłał. Gdy ktoś wyrządził posłańcowi krzywdę, to tak, jakby skrzywdził posyłającego. Na tym prawie oparte są słowa Jezusa zamykające mowę misyjną. Jego dzieło i posłannictwo kontynuowali wysłani przez Niego Apostołowie, którzy zakładali Kościoły lokalne. Jezus identyfikował się ze wszystkimi, głoszącymi Jego Królestwo, ponieważ zostali przez Niego posłani i prowadzili Jego dzieło zbawienia. Kto im w jakikolwiek sposób pomógł, zostanie wynagrodzony przez Boga. Jezus jest obecny w tych, których posyła, podobnie jak w Nim samym obecny jest i działa Ojciec. Wszyscy są posłani: Jezus, którego posyła Ojciec; Apostołowie i uczniowie, których posyła Jezus; a dziś wszyscy, którzy w Kościele otrzymują misję lub zadanie. Kościół uobecnia sakramentalnie Jezusa, Jezus uobecnia Boga.

Czas na rozmowę końcową, jej celem jest podsumowanie tego co pojawiło się na tej medytacji. Może potrzebujesz do czegoś szczególnie wrócić? Może w którymś miejscu Bóg chce Ci jeszcze coś podpowiedzieć? Teraz przez najbliższe kilka minut rozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim jak z bliską osobą.

Ojcze nasz…

+

Related posts