Scroll to top
© 2021, Theofeel

Znajdź spokojne miejsce, wycisz się, skoncentruj, wsłuchaj się w głos swego Pana, jedynego Zbawiciela. On pragnie Cię pokrzepiać właśnie tu i teraz. Przygotuj się na to spotkanie, postaraj się aby wokół ciebie panowała cisza, skup całą swoją uwagę na Osobie Jezusa. To bardzo ważne.

OBRAZ: Wyobraź sobie Jezusa obserwującego tłumy ludzi, Jezusa, który widzi człowieka, który patrzy z miłością i troską, szuka choćby jednej zagubionej owcy, szuka ciebie i mnie. Spójrz na Jezusa powołującego apostołów, daje im zadanie do wykonania, ale nie pozostawia ich samych sobie. Czy widzisz dobrego i zatroskanego Pana. Czy rozumiesz jak dobrze być pod opieką tak wspaniałego Ojca i Pana?

PROŚBA: Proś o dobre owoce tej modlitwy, o męstwo i odwagę w głoszeniu Słowa Bożego.

  1. „Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”

    Jezus wzywa niejako do modlitwy, modlitwy o robotników, o tych którzy będą głosić miłość i pokój pochodzące od Boga, prawdę o Bożym Królestwie. Jezus patrzy na ciebie i na mnie, widzi nasze zabieganie, starania o sprawy dnia codziennego, często nasze znękanie, zmartwienie, problemy, błędy i grzechy. Mimo to patrzy na ciebie i na mnie z miłością, lituje się i pragnie naszego dobra i pokoju. Zwróć się do Boga, rozmawiaj z Bogiem, powiedź mu wszystko to, co sprawia, że jesteś przygnębiony, smutny, oddaj mu wszystko to z czym tak zwyczajnie sobie nie radzisz. Pozwól, aby Bóg wkroczył w Twoje życie i zajął się nim po swojemu, czyli najlepiej jak tylko można.

  2. „Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.”

    Bóg powołuje dwunastu apostołów, powołuje tych, którzy pójdą na cały świat i będą głosić Królestwo Boże. Zobacz powołuje ich nie po to, aby wywyższali się nad innymi, ale po to, by głosili Boga, prawdę o Nim, prawdę o nas ludziach – stworzeniach Boga. Powołuje ich po to, aby demaskowali kłamstwo, przywracali ludziom ich utraconą przez grzech godność, aby na nowo zatapiali się w miłości i pokoju jedynego Boga. Zobacz apostołowie otrzymali władzę nad duchami nieczystymi, leczyli choroby i słabości – byli dobrzy, bo taki właśnie jest Bóg – dobry i pełny miłości. Czy wierzysz w to? Zastanów się czy pragniesz prawdziwego dobra, które wypływa z nauki Jezusa?

  3. „Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

    Pozwól sobie na zmianę, zaufaj Jezusowi, zanurz się w Jego nieskończonej miłości, odrzuć, grzech, który zniewala i wyniszcza, rodzi pustkę i frustrację. Czy rozumiesz, że tylko Jezus wypełnia nasze serce do końca i naprawdę? Czy jesteś świadomy, że tylko z Jezusem możesz poczuć się prawdziwie wolny. Pomyśl o tym teraz. Jezus dzisiaj też powołuje swoich apostołów. Zastanów się jak bardzo jesteś apostołem Jezusa? Czy potrafisz dostrzec biedę w błędach i grzechach drugiego człowieka? Czy potrafisz oddzielić człowieka od jego grzechu? Czy modlisz się za ludzi, którzy pobłądzili ? Czy prosisz, aby wszechmogący Bóg okazał swoją moc i miłosierdzie właśnie tam, gdzie wydaje się, że Boga nie ma? Zastanów się teraz nad tym.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem w szczerości – proś, dziękuj, przepraszaj.

Odmów modlitwę: „Ojcze nasz”

+

Related posts