Scroll to top
© 2021, Theofeel

Uspokój swoje myśli, pomyśl o tym, z Kim teraz będziesz rozmawiał. Proś aby Jezus usuwał z tej modlitwy wszelkie przeszkody i cię w niej prowadził.

OBRAZ: Wyobraź sobie scenę ukrzyżowania Jezusa. Spróbuj zobaczyć, w jaki sposób patrzy On na osoby, które Go otaczają usłysz Jego słowa: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

PROŚBA: W tej modlitwie proś po prostu o miłość.

  1. Przeczytaj uważnie słowa Jezusa: “Nie stawiajcie oporu złemu”. Co pojawia się w Twoim sercu, gdy słyszysz, by nie szukać odwetu, lecz nadstawiać drugi policzek? Porozmawiaj o tym szczerze z Jezusem. Spróbuj też wspólnie z Nim popatrzeć na konkretne sytuacje w Twoim życiu, gdzie doświadczałeś jakiegoś rodzaju krzywdy. Jaka była wtedy Twoja reakcja? Czy zdarzało się, że szukałeś odwetu, nawet w bardzo subtelny sposób, albo życzyłeś źle drugiej osobie? To trudne pytania i w naturalny sposób od nich uciekamy, patrz jednak na to wszystko razem z Jezusem, bez oskarżania siebie, lecz po prostu szukając prawdy.
  2. “Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” Jezus nie tylko wypowiedział te słowa – On je realizował całym swoim życiem. My jesteśmy wezwani do tego, aby w swoim życiu postępować podobnie – nie własną mocą, lecz dzięki Jego wsparciu. Popatrz na jakąś trudną relację w swoim życiu. Zapytaj Jezusa, do czego Cię w niej zaprasza. Być może wystarczy jakiś drobiazg, coś co będzie okazaniem dobrej woli i “przełamaniem siebie”, żeby utorować drogę dla Jego działania. On potrzebuje Ciebie i Twojego wysiłku, aby przez Twoją miłość, kochać ludzi, którzy pogubili się w życiu tak bardzo, że krzywdzą innych. Proś, aby pokazywał Ci, w jaki sposób możesz to robić.

Jeśli chcesz, pomódl się na koniec słowami modlitwy św. Franciszka z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek. Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając ‑ otrzymujemy; wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie; a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

+

Related posts