Scroll to top
© 2021, Theofeel

Czy jestem gotowa na bycie Betlejem?

Zadaję sobie to pytanie od początku Adwentu. W końcu, Pan Jezus ma przyjść właśnie do mnie. Konkretnie do mojej duszy, właśnie ją uświęcić i nadać naszej relacji jeszcze głębszy wymiar. Ja mam stać się Betlejem, które Pan przez łaskę wiary wybrał do promieniowania na innych.

Co to oznacza? Mam stać się jak ta wioska. Pan Jezus wybrał na swoje przyjście to co najprostsze i najbiedniejsze. Wybiera mnie, każdego z nas. Akceptuje wszystkie nasze trudności, zranienia. Widzi jacy jesteśmy naprawdę. Nie odrzuci nas ze względu na nasze słabości, ale chce również abyśmy stanęli w prawdzie. Wtedy najłatwiej Mu działać, kiedy uznajemy przed Nim jak i przed sobą, że sami nie dajemy sobie rady.

Jezu, pozwól mi być przed Tobą prostą jak Betlejem i przyjdź do nędzy mojego serca!

Maria Styś

Related posts