Scroll to top
© 2021, Theofeel

Spotkanie z Bogiem to taki czas, tylko dla Boga i dla Ciebie. Zadbaj o to, aby nikt Wam nie przeszkadzał, abyś w pełni mógł/a skorzystać z tego czasu, który pragnie Ci ofiarować. Wsłuchaj się w głos Pana, nie zmarnuj ani chwili, wykorzystaj każdy moment. Pozwól prowadzić się Jezusowi, pozwól, aby to Jezus mówił, nie przeszkadzaj Bogu, ani sobie.

OBRAZ: Wyobraź sobie jeden dzień z twojego codziennego życia. Gdy wstajesz rano, myjesz się, jesz śniadanie, idziesz do pracy, do szkoły, na uczelnie, przygotowujesz dzieci do wyjścia. Wracasz do domu, przygotowujesz obiad, czytasz książkę, sprzątasz itd.. Każdy z nas spędza swoje życie podobnie, ale nie tak samo. Gdzie jest Jezus w twojej codzienności. Pomyśl teraz czy tęsknisz za Jezusem. Czy czekasz, aż w końcu będziesz mógł/a skupić się na modlitwie, spotkać się z Bogiem. A może trzeba coś zmienić, naprawić w relacji z naszym Niebieskim Ojcem? Zastanów się teraz nad tym.

PROŚBA: Proś w tej modlitwie o wierność przykazaniom i zaufanie Jezusowi.

  1. ”To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

    Chrześcijanin to człowiek, który niesie nadzieję. To człowiek, który w obliczu zła potrafi dostrzec światło, który będzie pocieszał, dobrze życzył i będzie potrafi dostrzec dobro w każdej sytuacji. To również człowiek, który zaprasza Boga do swojej rzeczywistości, który cały czas jest w kontakcie z Bogiem. Zastanów się teraz czy jesteś światłem dla innych? Może zamiast pocieszać narzekasz, jesteś nieprzyjemny dla innych, rzucasz kąśliwymi uwagami, bo wydaje ci się, że wiesz najlepiej, bo dajesz sobie prawo do tego, aby oceniać innych, bo słuchasz plotek i nie zależy Ci na prawdzie? Dzisiaj słyszymy, że Bóg daje pociechę i cierpliwość i że my mamy te same uczucia żywić wobec siebie. A ty – czy dajesz pociechę i jesteś cierpliwy? Przed oczami mam obraz z filmu „Przełęczy ocalonych” i człowieka, który uratował tylu ludzi podczas wojny nie mając w rękach broni, ale on prosił Boga o siłę, aby dał mu uratować jeszcze jednego człowieka. A gdy już uratował jeszcze jednego prosił o jeszcze jednego. Tak silna była jego wiara. Czy wierzysz, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego? Czy prosisz Boga o siłę, prosisz Boga o światło, aby żaden człowiek nie odczuł przykrości, kiedy wchodzi z tobą w jakąkolwiek relację, nawet zwykłą rozmowę? Pomyśl o tym. Czy pytasz Boga o to, czego od ciebie oczekuje? A może liczysz na siebie, bo wydaje ci się, że dasz radę?

  2. „Albowiem Chrystus – mówię – stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.

    Miłosierdzie to ogromna łaska. Ceną naszego zbawienia jest śmierci Chrystusa na krzyżu. Teraz Bóg rozlewa ogrom swego miłosierdzia na nas wszystkich. Czy okazujesz Bogu cześć i chwałę? Bóg pragnie mieć nas wszystkich, ciebie, mnie każdego, pragnie naszego nawrócenia, pragnie naszego dobra. Czy okazujesz Bogu wierność? Czy myślisz o Bogu? Zobacz Bóg nigdy nie łamie swych obietnic, słowo Boga jest święte, niezachwiane. Czy stawiasz Boga na pierwszym miejscu? Czy prosisz Boga o pomoc, interwencję w swoim życiu? I w końcu czy pragniesz się zmieniać dla Boga? Zmieniać i wzrastać ku miłości i dobru? Zastanów się teraz nad tym.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj jeszcze raz z Jezusem o tym co jest w twoim sercu, szczerze, powiedz Mu wprost to czujesz, co myślisz.

Ojcze nasz…

Related posts