Wprowadzenie do modlitwy – Niedziela Palmowa

Znajdź spokojny czas na modlitwę, wycisz się, uświadom sobie, że w tej modlitwie stajesz przed Jezusem, przed tym który kocha ciebie tak bardzo, że oddał za ciebie życie. Proś Go, aby wszystko, co będzie działo się w tym czasie, było skupione na Nim. OBRAZ: W czasie tej modlitwy wyobraź sobie Jezusa na krzyżu. Spróbuj wyobrazić…

Wprowadzenie do modlitwy – V Niedziela Wielkiego Postu

Znajdź czas na spotkanie z Panem. Oddaj Mu to wszystko, czym teraz żyjesz, co nosisz w sercu. Poproś, by On sam prowadził cię w tej modlitwie. OBRAZ: Wyobraź sobie opisywaną tam scenę. Zobacz wczesny poranek w świątyni, powoli wstający dzień, tłum który schodzi się by słuchać Jezusa. Zobacz, jak ten pełen spokoju stan zostaje gwałtownie…

Wprowadzenie do modlitwy – IV Niedziela Wielkiego Postu

Wyjdź teraz na spotkanie z Bogiem. On czeka na Ciebie. Otwieraj swoje serce na to, co Bóg ma Ci do powiedzenia. Oddaj Jemu całego siebie, wszystkie aspekty życia. Wzbudź pragnienie całkowitego oddania się Bogu, tak by to On kierował Tobą. OBRAZ: Spróbuj wyobrazić sobie tę przypowieść inaczej niż zwykle. Postaraj się tak to zobaczyć, jakbyś…

Wprowadzenie do modlitwy – II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus pragnie się z tobą spotkać. Nie odwracaj się od Niego. Bądź przy nim. Odpowiedź na zaproszenie Jezusa. Znajdź wygodne miejsce, postaraj się aby wokół ciebie panowała cisza. Oddal od siebie wszystkie sprawy dnia codziennego i zatop się w miłości Jezusa. OBRAZ: Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem tej sceny. Widzisz Jezusa, który rozmawia z Mojżeszem…

Wprowadzenie do modlitwy – I Niedziela Wielkiego Postu

Znajdź miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał i postaraj się o czas, w którym skupisz się tylko na Jezusie i tym, co On chce Ci powiedzieć. Spróbuj się zatrzymać, wyciszyć, uspokoić oddech. Przeczytaj fragment Łk 4,1-13 – zapewne dobrze znasz te słowa, ale dzisiaj spróbuj je przeczytać tak, jakbyś robił to pierwszy raz…

Wprowadzenie do modlitwy – V Niedziela Wielkiego Postu

Wycisz się i postaraj znaleźć spokojne miejsce. Wsłuchaj się w głos swego Pana Jezusa Chrystusa. Przeznacz ten czas tylko i wyłącznie dla Boga, ażeby jeszcze bardziej i mocniej pogłębić z Nim relacje. To ważne, aby twoja codzienność opierała się na ścisłej więzi z twoim niebieskim Tatą. OBRAZ: Wyobraź sobie scenę, trochę inną niż ta, która…

Post, postanowienia czy postępowanie?

Czas Wielkiego Postu jest często czasem postanowień, czasem pokuty. W ramach tego czasu niektórzy z nas odmawiają sobie różnych przyjemności, inni starają się więcej spędzić go na modlitwie, jeszcze inni składają ofiary w szlachetnych intencjach. Znaczące i piękne postanowienia są jak cele, które sobie stawiamy. Po ich osiągnięciu czujemy radość, może z  dumą krzyczymy: „To…

Wprowadzenie do modlitwy – III Niedziela Wielkiego Postu

Uświadom sobie, że jesteś w obecności Boga. Teraz będzie czas Waszego spotkania. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Ducha Świętego, żeby dał łaskę skupienia, zabierał rozproszenia. Proś Boga, żeby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane ku Jego chwale.  OBRAZ: Wyobraź sobie scenę z Ewangelii, jest bardzo plastyczna. Usłysz zgiełk targowiska zrobionego na dziedzińcu świątyni.…

Wprowadzenie do modlitwy – II Niedziela Wielkiego Postu

Znajdź sobie ciche miejsce, gdzie nie będziesz narażona/narażony na rozproszenia. Uświadom sobie, że przebywasz w Bożej obecności. Proś, aby wszystkie Twoje myśli, czyny i zamiary, w sposób czysty były skierowane ku większej Bożej służbie i chwale. OBRAZ: Spróbuj sobie wyobrazić moment przemienienia. Wyobraź sobie tę światłość, która biła od Jezusa, pojawiające się postacie Mojżesza i…