Droga Krzyżowa

„Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53, 11b) Stacja 1: Jezus skazany na śmierć. Jezus został skazany, ale żeby wszystko było zgodne z prawem, postawiono Go przed sądem. Nie miało znaczenia, że nie znaleźli żadnego świadectwa przeciw Niemu, że oskarżenia się nie zgadzały, że Piłat nie znalazł w Nim winy.…

Droga Krzyżowa

Pamiętając o cierpieniu Jezusa i o tym, że to nasze grzechy były ciężarem, który On dźwigał, chcemy zobaczyć w drodze krzyżowej Jego miłość. Św. Ignacy pisze, że miłość “więcej zasadza się na czynach, niż na słowach”. Jezus właśnie to pokazuje – to jest miłość, która jest konkretna, aktywna; miłość, która jest czynem. Będzie nam towarzyszył fragment…

Droga Krzyżowa

Stacja 1: Jezus skazany na śmierć. Panie, Ty będąc Królem świata przyjmujesz niesprawiedliwy, okrutny ludzki wyrok. Pozwalasz, by sądził Cię człowiek, który bez Ciebie nigdy by nie zaistniał, nie mógłby żyć. Człowiek, który nie pamięta o dobru i miłości, jakiej doświadczył dzięki Tobie, który nie ma odwagi, by wybrać Ciebie, narażając się na cierpienie, ziemski…