„Wstańcie, chodźmy!” – nauczanie i cytaty św. Jana Pawła II

Tegoroczny XIX Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę 13 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Zawołanie to będące słowami Chrystusa jest także tytułem książki napisanej przez papieża, w której podjął refleksję nad swoją posługą biskupią. Dzień Papieski skłania do tego, aby w sposób szczególny spojrzeć na osobę Św. Jana Pawła II i wydobyć z jego nauczania…