Lubimy przykładać etykiety, patrzeć na drugiego przez pryzmat opinii innych. Często spisujemy na straty, tak naprawdę nie znając człowieka. Uważamy się za lepszych, a w rzeczywistości ukazujemy swoją małość.