Duch Święty chce w Tobie mieszkać, a Jezus czeka na to, byś w pełni oddał/a Mu swoje serce. A co ty na to?