Gdy skupiasz uwagę na Bogu, to szatan choćby nie wiadomo jak wierzgał, nie może odnieść zwycięstwa - Bóg jest po prostu większy! Doskonały przykład daje nam ewangeliczna scena kuszenia Jezusa. Uwielbiaj Boga w przeciwnościach- mimo wszystko, a odzyskasz p