Bądź źródłem radości, nie smutku i złości. Zawsze.