Życzymy Wam prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym - takiego spotkania, które przemienia spojrzenie na świat, rozpala serce miłością i napełnia życie nadzieją.