Odnajdź Boga, a odnajdziesz wszystko czego ci trzeba.