Święci doceniają przyjaźń. Co o niej mówił św. Augustyn?