Parkujcie pod słońcem, choćby zdarzyły się pochmurne dni w tym roku.