Często zapominamy dziękować za to, co jest dla nas oczywiste, codzienne.