Podziękuj dzisiaj za wszystko, co otrzymałeś dzięki twojemu tacie - pomódl się za niego.