Człowiek nigdy nie pozna nas do końca. Bóg zna nas całych.