Czy jako osoba świecka czy duchowna, żyj w Bożej radości.