Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.