Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».