Przeszłości nie zmienisz. Żyj tak, abyś w przyszłości, nie żałował teraźniejszości.