Panie, spraw byśmy wprowadzali pokój tam, gdzie żyjemy.