Zacznij ten dzień z ufnością w Jego miłosierdzie, z wiarą w miłość która jest większa niż każda z ludzkich słabości.