Imponująca siła woli w walce o osiągnięcie celu...