Poza czubkiem Twojego nosa jest cały piękny świat.