Wiara bez uczynków jest martwa, ale mamy milion sposobów na to, żeby ożywiać przez akty miłości!