Jezus jest najlepszym przyjacielem, ale daje nam też ziemskich przyjaciół, w których okazuje nam swoją troskę i wierność.